Związek

Warszawsko-Mazowiecki Związek Orientacji Sportowej

Zarząd

Rafał Mianowski – Prezes Zarządu

Józef Kmieciński – V-ce Prezes Zarządu

Andrzej Krochmal – V-ce Prezes Zarządu

Lech Trzpil – Sekretarz

Karol Galicz – Skarbnik

Dariusz Żebrowski – Członek Zarządu

Ryszard Piekarski – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Ewa Wołek – Przewodnicząca

Jan Cegiełka – Członek komisji

Wojciech Dudek – Członek komisji